“50 Best Explores Thailand สุดยอดเชฟอันดับ 1 ของโลก ปะทะสุดยอดเชฟไทยในโครงการหลวง

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านอาหารไทยในโครงการหลวง ให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวิทยาการอาหาร และเผยแพร่โครงการหลวงและวัตถุดิบจากโครงการหลวงให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

สถานีเกษตรหลวง อินทนนท์

สถานีวิจัยรวบรวมดอกไม้ประดับเมืองหนาว พืชผัก ไม้ผลเมืองหนาว รวมถึงงานประมงพื้นที่สูงเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขา และนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่ว่าใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องมาเยือนและได้รับความประทับใจกลับไป