“Beef” เนื้อวัว… ราชาแห่งเนื้อสัตว์ทั้งมวล

เอกลักษณ์และความงดงามของลวดลายบนแผ่นเนื้อ และมนต์เสน่ห์ในรสชาติ จนทำให้เนื้อวัวเป็นเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งที่คนทั่วโลกบริโภคสูงมากเป็นอันดับสาม (รองจากเนื้อหมู และเนื้อสัตว์ปีก)

1 5 6 7